Hoogbegaafheid

Als leerlingen de lesstof snel beheersen wordt er gekeken naar verdiepen of verbreden. Samen met de IB-er kijkt de leerkracht naar mogelijkheden voor een passend aanbod. Eerst worden de leerling-gegevens verzameld en geïnterpreteerd. Daarna kan worden gekozen voor verdieping binnen het vakgebied of juist vakoverschrijdend. Soms wordt extra begeleiding van de RT-er buiten de klas ingezet. Binnen de school wordt gewerkt aan een Protocol Hoogbegaafdheid.