'Vanuit de Bron van Liefde, willen we de HERE God liefhebben en de naaste als onszelf'

Onderwijs

In de praktijk van ons onderwijs streven wij naar een adaptieve manier van werken.
We geven gedifferentieerd klassikaal onderwijs. Binnen deze onderwijsvorm zoeken we naar mogelijkheden om de kinderen zo goed mogelijk de leerstof aan te bieden op hun eigen niveau en rekening houdend met hun eigen ontwikkeling. Ook proberen wij aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind.

In de kleutergroepen doen we dit door elementen te gebruiken uit het ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat houdt onder andere in dat we veel werken vanuit thema’s. In de uitwerking van die thema’s staat het spel centraal. Daar omheen zoeken we bijpassende leermogelijkheden en bieden we verdiepende activiteiten aan.

Vanaf groep drie werken we steeds meer met methodes. In de hogere groepen kennen we dag- en weektaken. De zwaarte van een taak is afgestemd op het niveau van het kind. Hierdoor kunnen kinderen binnen een groep op verschillende niveaus werken. Het zelfstandig kunnen werken en plannen van taken zijn vaardigheden waar de kinderen ook in het vervolgonderwijs voordeel van hebben.