Florion

De scholen worden begeleid door een Florion - Centrum voor leerlingenzorg (zie www.florion.nl). Een trajectbegeleider komt op aanvraag op school. Samen met de IB-er worden de zorgleerlingen besproken. De trajectbegeleider geeft adviezen en bespreekt eventuele vervolgstappen. Bijvoorbeeld een onderzoek door een orthopedagoog van Florion. Dit gebeurt als de school onvoldoende ontwikkeling ziet bij het kind, nadat ze zelf toetsen e.d. heeft afgenomen en extra hulp heeft geboden. De ouders worden hiervan altijd op de hoogte gebracht.