Kanjertraining

Op school gebruiken we de methode kanjertraining om de kinderen te helpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling.
Meer informatie vindt u op: www.kanjertraining.nl

De 5 kanjerregels:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig

Het Kanjerprotocol.

Het kanjerprotocol is ons anti-pestprotocol. Dit protocol is helemaal opgebouwd vanuit de principes van de kanjertraining. De kanjertraining wil kinderen zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen gedrag. Er is geen excuus om de baas over iemand te spelen of iemand uit te lachen. Dit pestgedrag bestrijden we daarom krachtig op school. We proberen de kinderen daarbij ook sociaal weerbaar te maken, door hen te leren hoe ze zelf met ongewenst gedrag van anderen om kunnen gaan. Bijvoorbeeld door hen de regel aan te leren: stop hou op, ik vind dit niet leuk. Krachtig opkomen voor jezelf stopt al snel het meeste pestgedrag. Ook leren we de kinderen op welk moment ze hulp moeten gaan inroepen van volwassenen. Ook dat hoort bij opkomen voor jezelf. De regel niemand is zielig helpt daarbij.
De positieve regels: We helpen elkaar en we vertrouwen elkaar leren de kinderen het gewenste gedrag aan.