Nieuw beleid

Belangrijke beleidsonderwerpen voor ons onderwijs zijn:

  1. Handelingsgericht werken.  Het heeft tot doel de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft en wordt het onderwijs waar nodig en mogelijk daarop aangepast.
     
  2. Mediawijsheid. De missie is om de leerkrachten zo toe te rusten dat de leerlingen optimaal kunnen profiteren van alle ICT mogelijkheden. Hen informeren over en begeleiden bij mogelijke gevaren.
     
  3. Cultuureducatie. ‘Ons onderwijs moet een kind de kans geven om al zijn talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De kunstzinnige vakken staan in het teken van deze ontwikkeling bij het kind.  We willen graag dat een kind zich tijdens de creatieve vakken leert uitdrukken in beelden. Een kind kan dit gebruiken om zijn gevoelens en ervaringen mee uit te drukken. Iets van jezelf laten zien; dan groeit het zelfvertrouwen. We willen een kind uitdagen en stimuleren om zelf tot oplossingen te komen. (relatie met talentgericht werken)
     
  4. Duurzame school. We willen het thema Duurzaamheid en Gezonde leefstijl dicht bij de leerlingen, personeel en ouders brengen. Hiermee wil de school het bewustzijn van kinderen, personeel en ouders met betrekking tot duurzaamheid en een gezonde leefstijl vergroten.