'Vanuit de Bron van Liefde, willen we de HERE God liefhebben en de naaste als onszelf'

Organisatie & opvang

In en rondom de school wordt er veel georganiseerd en geregeld.
In deze rubriek vindt u regelingen m.b.t. lestijden, vakantietijden, instroomdagen en de belangrijkste zaken rondom tussenschoolse en buitenschoolse opvang.
Mocht u vragen hebben over één of ander, neem dan gerust contact met ons op.