Buitenschoolse opvang

BSO Smaragd biedt in samenwerking met GBS Smaragd christelijke kinderopvang aan. De BSO is gevestigd in twee ruimtes van de Opstandingskerk tegenover de school.

Peuterplusgroep Smaragd biedt op dinsdag,-  en vrijdagochtend Peuterplus (voormalig peuterspeelzaal) aan.
Dit is voor peuters van 2,5-4 jaar. De Peuterplusgroep vindt eveneens plaats in één van de lokalen van de Opstandingskerk.

Christelijke identiteit

Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van CKO KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten. Als BSO en Peuterplusgroep Smaragd willen we een liefdevolle, veilige en uitdagende omgeving creëren voor de kinderen. We organiseren diverse activiteiten en leren de kinderen op een goede manier met elkaar omgaan en zorg voor elkaar te dragen. Huiselijkheid, gezelligheid en plezier staan voorop.

Spelen
In de ruimtes die wij gebruiken hebben wij een gezellige grote zithoek, een knutsel- en spelletjestafel en speelhoeken waar de kinderen zich kunnen vermaken met verschillende materialen. Ook maken wij gebruik van de gang. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om zich te ontwikkelen, te ontspannen en bovenal zijn of haar unieke zelf te zijn.
Voor de BSO maken we gebruik van het schoolplein om buiten te spelen. Het plein is vertrouwd voor de kinderen en biedt een stimulerende omgeving, waarbinnen ze spelen, ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.
De peuters spelen op het pleintje aangrenzend aan de ruimte die we gebruiken. Er kan gefietst worden, gespeeld met zand en komende zomer zullen wij er een buitenkeuken plaatsen waar de kinderen kunnen spelen met water, zand, modder en diverse keukengerei. Soms gaan we ook spelen op het grote plein van GBS Smaragd. Zo kunnen de kinderen al een beetje wennen aan het grote plein en soms zijn de kleuters ook buiten en wordt er gezellig samen gespeeld.

BSO
Elke maandag, dinsdag en donderdag bieden wij buitenschoolse opvang aan van 15.15-18.30 uur. Op dinsdag en donderdag voor school bieden wij voorschoolse opvang aan van 7.30-8.45 uur.
Bij voldoende aanmeldingen bestaat er ook een mogelijkheid om op andere dagen open te gaan.

Peuterplusgroep (voormalig peuterspeelzaal)
Elke dinsdag,-  en vrijdagochtend bieden wij Peuterplus aan van 8.45-12.15 uur.
Door spelend te leren is de Peuterplusgroep een mooie voorbereiding naar het basisonderwijs, met activiteiten die hier ook op gericht zijn. In het programma is aandacht voor het luisteren naar elkaar, voor het verwoorden, voor navertellen, het op je beurt wachten, maar ook voor tellen, voor knippen en al die andere handige vaardigheden die je op school goed kunt gebruiken.

Voor meer informatie:
BSO en KDV (Peuterplusgroep) Smaragd
06-44558901 (Bereikbaar; ma en do 13.00-17.00, di 8.30-18.00, vrij 8.30 tot 12.30)


www.kleurrijk.nl
smaragd@kleurrijk.nl
Facebookpagina CKO Kleurrijk Smaragd


LRKP nummer BSO Smaragd: 486332767, LRKP nummer KDV Smaragd: 155744124