Ouderbijdragen

De ouderbijdrage bedraagt €70,- per gezin. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de oudergeleding van de MR/Schoolraad. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor verschillende activiteiten (bijv. project, excursies), sinterklaasviering, vieringen christelijke feestdagen, schoolreisjes, kamp groep 8, kosten van het afscheidsfeest van groep 8, acties door de activiteitencommissie.
De inning van bovengenoemde bijdragen wordt geheven in januari/februari via ons administratiekantoor GOON. U krijgt dus vanzelf een acceptgiro thuis. U kunt ons ook machtigen dit via een automatische incasso te doen, wat voor u en ons veel moeite en ook extra kosten bespaart!

Lidmaatschap Florion bedraagt €15,- per gezin. Voor meer informatie kunt u terecht bij de locatiedirecteur van de school of bij de bovenschools directeur van Florion.