Leerlingenzorg

Niet alle kinderen doorlopen de schoolperiode even gemakkelijk. Er zijn verschillen in leertempo, aanleg en karakter. We houden daar in de klas zoveel mogelijk rekening mee. Maar sommige kinderen hebben extra zorg en aandacht nodig. Die zorg willen we dan ook optimaal bieden in goed overleg met alle betrokkenen. Extra zorg bieden we in eerste instantie zoveel mogelijk aan binnen de groep, tijdens de gewone lessen.

Als een kind extra zorg nodig heeft, zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Begeleiding door de Intern Begeleider leerlingenzorg (IB-er)
  • Hulp van de Remedial Teacher (RT-er)
  • Onderzoek door de RT’er.
  • Advies en verder onderzoek door het expertisecentrum voor leerlingenzorg van VGPO Accretio
  • Ambulante begeleiding door deskundigen.
  • Eventueel een eigen leertraject

Dit alles gebeurt in overleg met de ouders.

Soms is de onderwijsbehoefte van een kind zo speciaal, dat het niet goed meer te begeleiden is op de basisschool. Het kind kan dan vaak beter begeleid worden op een speciale basisschool. In Zwolle is er een gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs: Het Speelwerk. In overleg met de IB-er wordt er dan een aanvraag ingediend bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Deze commissie kan een beschikking afgeven, een soort toestemming, voor de speciale basisschool.