Schoolnaam

Vanuit een christelijke identiteit met Bijbelse normen en waarden geven wij ons onderwijs vorm en inhoud.
We hebben dat willen aangeven in de naam van de school: Smaragd.

Een kostbare naam met een Bijbelse symboliek en een prachtige uitstraling, die zowel verwijst naar edelstenen als naar kleuren!

We komen de naam Smaragd zowel in het Oude als het Nieuwe Testament tegen.

In Exodus 28:17,18 lezen we dat smaragd een van de 12 stenen is in het borstschild van de hogepriester Aaron. 12 stenen die symbool staan voor de 12 stammen, oftewel; voor Gods volk. Aaron is de hogepriester, de man die het volk voor Gods aangezicht mocht brengen. Hij is daarin een afschaduwing van Gods zoon, die de weg volkomen vrij zou maken.

In Openbaring 21: 19 gaat het over de grondstenen van de stadsmuur van het nieuwe Jeruzalem. Smaragd is een van de 12 grondstenen. 12 stenen die weer verwijzen naar de 12 stammen; naar Gods volk. God bouwt zijn stad op ons; zijn volk!

Hierin zien we de lijn van het oude naar het nieuwe leven. Door Christus is de weg vrij om als kind van God te leven. Onze kinderen zijn Gods kinderen. Ze zijn kostbaar in Zijn hand, kostbaar als edelgesteente. Wij mogen ze laten schitteren, in al hun veelkleurigheid.

Daar werken we als leerkrachten aan, samen met u als ouders!